Правила прийому дітей
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
         Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснює керівник ДНЗ протягом календарного року (якщо є місця) на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров'я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.
       Групи у дошкільному навчальному закладі «Ластівка» комплектуються за віковими ознаками на початок навчального року, на 1 вересня.
За дитиною зберігається місце в дошкільному навчальному закладі державної та комунальної форм власності у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).
   
   Відрахування дитини з дошкільного навчального закладу здійснюється:
 • за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
 • на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі даного типу;
 • у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.
      Адміністрація дошкільного навчального закладу письмово повідомляє батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.
     Для зарахування дитини до дошкільного навчального закладу «Ластівка» необхідні наступні документи : 
  1. Заява батьків або осіб, які їх замінюють що до влаштування дитини до дитячого закладу.
2. Медична довідка дитини з проходженням всіх спеціалістів певної форми (до вступу в ДНЗ) 
3. Виписка із медичної карти, карта профілактичних щеплень (форма №63).
4. Ксерокопію  свідоцтва про народження дитини. 
5. При наявності пільг - документи, що їх підтверджують
6. Батькам необхідно мати паспорт і свідоцтво про народження дитини.
7. Папку для зберігання документів ("Дело") 


Немає коментарів:

Дописати коментар